เปลี่ยนวงเงินเครดิตเป็นเงินสด 

อัตราค่าธรรมเนียม


  

- รูดตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 = 9%

- รูดตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 = 8%


- รูดตั้งแต่ 50,000 ถึง 60,000 = 7%

- รูดตั้งแต่ 70,000 ถึง 80,000 = 6%

- รูดตั้งแต่ 90,000 ถึง 100,000 = 5%

- รูดตั้งแต่ 200,000 ถึง 900,000 = 4.5%

- รูดตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 10,000,000 = 4%

 

วิธีคิดเงิน

รูดบัตรเครดิต 10,000 บาท หัก9%
วิธีคำนวณ 10,000 - 9% =ลูกค้ารับเงินสด 9,100บาท

เงื่อนไข
 - เจ้าของบัตรเป็นคนรูดเองเท่านั้น
- ใช้บัตรเครดิต+บัตรประชาชน ทุกครั้งที่ใช้บริการรูด

- รูดบัตรได้เฉพาะวงเงินที่มีในบัตรเท่านั้น

รูดออนไลน์ผ่านเว็บร้านเราได้ทั่วประเทศ ADD LINE 

 ขั้นตอนนัดหมายรูดบัตรเครดิตเป็นเงินสด
 
 
เปลี่ยนวงเงินซื้อสินค้าและบริการเป็นเงินสด
เปลี่ยนวงเงินเครดิตเป็นเงินสด
เปลี่ยนวงเงินช้อปปิ้งเป็นเงินสด
เปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิตเป็นเงินสด

 รับรูดบัตรผ่อนสินค้า AEON อิออน 
    รับรูดบัตรผ่อนสินค้า First Choice เฟริสช้อย 
   รับรูดบัตรเครดิต เปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิตVISA
            รับรูดบัตรเครดิต เครดิตCITIBANK
        รับรูดบัตรเครดิต MASTER
 รับรูดบัตรเครดิต KTC
 รับรูดบัตรเครดิต SCB
 รับรูดบัตรเครดิต TMB
   รับรูดบัตรเครดิต UOB
  รับรูดบัตรเครดิต KBANK
  รับรูดบัตรเครดิต AMEX
รับรูดบัตรเครดิต โลตัส LOTUS
รับรูดบัตรเครดิต บิ๊กซี Big C
รับรูดบัตรเครดิต เซ็นทรัล Central

      รับรูดบัตรเครดิตของห้างสรรพสินค้าทุกชนิด
       และบัตรเครดิตอื่นๆ