บริการรูดบัตรเครดิตเป็นเงินสด

บริการรูดเป็นเครดิตเป็นเงินสด ซื้อสินค้าและบริการเป็นเงินสด เปลี่ยนวงเงินบัตร ผ่อนสินค้าเป็นเงินสด

อัตราค่าบริการ รูดบัตรเครดิต

บริการรูดเป็นเครดิตเป็นเงินสด ซื้อสินค้าและบริการเป็นเงินสด

รูดตั้งแต่

5,000 ถึง 20,000

= 9%

รูดตั้งแต่

30,000 ถึง 40,000

= 8%

รูดตั้งแต่

50,000 ถึง 60,000

= 7%

รูดตั้งแต่

70,000 ถึง 80,000

= 6%

รูดตั้งแต่

90,000 ถึง 100,000

= 5%

รูดตั้งแต่

200,000 ถึง 900,000

= 4.5%

รูดตั้งแต่

1,000,000 ถึง 10,000,000

= 4%

วิธีคิดเงิน

รูดบัครเครดิต 10,000 บาท หัก 9%

วิธีคำนวณ : 10,000 – 9%

= ลูกค้ารับเงินสด 9,100 บาท

1. ขั้นตอนรูดบัตรเครดิตออนไลน์

 2. ขั้นตอนนัดรูด

หากมีข้อมูลสงสัยประการใด ลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้ทุกเวลา